Sunday, June 14, 2009

En ycklig liten ö

En lycklig liten ö, så heter den finlandssvenske författaren Lars Sunds senaste bok. Ön, någonstans i Österbottens skärgård, heter Fagerö och där bor en uppsättning originella, kraftfulla och konturskarpa personligheter, mer eller mindre laglydiga så där som det tydligen förhåller sig i rikets utkanter , åtminstone om man får tro romanernas värld.

Lars Sund bor i Uppsala, men hans romaner utspelar sig i det Österbotten där han föddes och växte upp. Han slog i genom med romanen Colorado Avenue1991, den första delen i en trilogi om byn Siklax. Där visade han sin goda förmåga att berätta, dramatiskt och ofta komiskt tillspetsat. De egenskaperna visar han också i den senaste romanen, det är också dess problem. Bokens figurer har en tendens att bli väl hårddragna och lustigkurrar, karikatyrer snarare än levande människor. Författarens blick är snarare utifrån än inifrån, en stadsbo som ser på landsbygdsborna om man så vill. Det är rätt nöjsamt ett tag, men det blir rätt konstigt när handlingen mörknar. Boken ger helöt enkelt ett osäkert och splittrat intryck. Dess styrka är miljöskildringen och inlevelsen i fagörbornas livsvillkor, men frågan är vad han vill berätta om.

1 comment:

Daniel said...

En stolthet för våran vackra finlandssvenska österbotten!