Monday, December 13, 2010

En stor dansk roman


Vi svenskar läser rätt sällan böcker från våra grannländer. In ens litteratur av finlandssvenska författare når fram till oss. Det är konstigt, inte minst med tanke på hur många svenska böcker man hittar i boklådor i den övriga Norden.
Jag kan inte skryta med att vara något undantag från denna trista regel, men ibland gör jag en uppryckning och ger mig i kast med en bok på norska eller danska. I Köpenhamn finns den fantastiska bokhandeln Atheneum intill Vår Frues kirke. När jag var där senast, i november i år, bad jag en av de vänliga bokhandelsmedhjälparna att plocka fram en bok från senare år som hon gillade särskilt mycket. Utan att tveka tog hon fram romanen Maerkedage av Jens Smaerup Sörensen, som kom ut 2007.
– Läs den så lär du dig något om Danmark, sa hon.
Nu har jag läst den. Det var inte lätt, men mödan värt. Om jag lärt mig något om Danmark? Javisst, men också om de enorma samhällsförändringarna i hela Europa under de senaste 60-70 åren.
Boken är uppbyggd kring tre stora bemärkelsedagar i en samlingssal i en by på norra Jylland, en konfirmationsfest 1934, ett silverbröllop 1967, en 60-årsdag 2003.
Vi får följa två familjers öden under de decennier som romanen omfattar. Under tiden ändras förutsättningarna i samhället radikalt, och med dem människorna från de båda gårdar som handlingen kretsar kring. En efter en lämnar de landsbygden för helt andra karriärer. Det är ingen självklarhet längre att något av barnen i varje generation skall överta gården efter sina föräldrar. Globaliseringen, ny teknik, nya ekonomiska krav och nya idéer driver de unga ut i världen. Under tiden förändras inte minst språket, ut i tystnaden försvinner ord och begrepp som inte längre har någon täckning i den nya verklighet som växer fram. In kommer ord som vittnar om modernitet, ekonomi, IT.
För många i den äldre generationen är detta en mycket smärtsam process, men också de yngre ställs inför omvälvande förändringar. En ny tid kräver och föder fram nya former för informationsutbyte, levnadssätt och inte minst relationer.
Vi får följa några personer genom alla dessa år; man blir mycket nära bekant med dem, man gläds med dem som det går bra för och våndas med dem som tappar greppet om sina liv och drar en suck av lättnad när de lyckas vända ett hotande nederlag till något annat. De är alla en del av det historiska skeende som boken omfattar. Av det trygga bysamhälle där Sören Godisen bjuder in sina grannar och släktingar till sonen Peders konfirmation 1934 finns inte mycket kvar när hans släktingar samlas till en sextioårsdag i familjen 2003. Förutsättningarna för att driva lantbruk har förändrats i grunden. Stordrift, monokultur och djurfabriker har tagit över. Böndernas klassiska kunskaper och begreppsvärldar har förlorat sin relevans.
Boken består till stor del av inre monologer av bokens huvudpersoner, som alla uttrycker sig olika och dessutom förändras språkligt allteftersom åren går.
Maerkedage är inte lättläst. Jag kämpade ibland hårt med lexikon och andra ordböcker för att förstå texten. Det tog tid. Men det var mödan värt. Jag uppfattar Maerkedage som ett mästerverk. Intelligent, skarpsynt, ett konstnärligt övertygande gestaltat historiskt skeende i landet Danmark.
Tyvärr är romanen knappast möjlig att översätta till svenska – eller något annat språk över huvud taget. Men det skulle vara mycket intressant att läsa en svensk roman på ett liknande tema.

No comments: