Tuesday, December 16, 2008

Om återköpsvärde

Att köpa biljett på SJ, Hela Sveriges Järnväg på nätet är som att försöka spela bingo på nattgammal is utan att pissa på sig. Det gäller att hålla tungan rätt i mun, kryssa i rätt ruta och inte ge upp inför de hinder som tornar upp sig, inte minst de semantiska.

Det är alltid samma märkliga upplevelse att se hur ett från början nästan anständigt pris på en biljett plötsligt stiger till något absolut hutlöst innan man vet ordet av – om man vill att den ska ha självklara egenskaper som att få någonstans att sitta och vara möjlig att både boka av och om.

När jag för en vecka sedan bokade en helt normal tur-och-retur- biljett till Karlstad men sedan blev erbjuden att åka bil privat i ena riktningen ställdes jag inför något som enbart kan beskrivas som kafka-artat.

– Din biljett är avbokningsbar, sa den vänlige unge mannen bekräftande. Han hade svarat efter en lång väntan i telefonen. Du har ett återköpsvärde på 476 kronor.

– Ett vadå, frågade jag fåraktigt.

– Ett återköpsvärde, upprepade den unge mannen hurtigt. Du kan använda det för en ny resa inom nittio dagar.

- Tar det så lång tid att föra tillbaka pengarna till mitt personkonto, frågade jag, fortfarande fåraktigt. Det handlar ju bara om att klicka några gånger på datorn.

– Jovisst, fortsatte den fortfarande uppenbarligen säljtränat vänliga unge mannen. Men nu talar vi om återköpsvärde. Det är det du är berättigad till. Det framgår av din beställning. Den är avbokningsbar med återköpsvärde. I ditt fall handlar det om 476 kronor.

I den stunden kände jag hur två motstridiga känslor samtidigt kämpade om herraväldet i mitt inre. Dels djup fascination inför begreppet återköpsvärde. Det var en ny semantisk konstruktion för mig. Bara en kreativ kommunikationsbyrå med smak för språklig bakelseproduktion skulle kunna komma på ett sådant ickeord med så hög svansföring. Jag tror att till och med en så begåvad ordvrängare som salig Povel Ramel skulle ha tappat hakan över denna halsbrytande kombination av nonsens och affärsmässighet.

Detta är min tolkning av ordet: jävla dumbom, du inbillar dig väl inte att du både ska kunna boka av din sketna biljett och få pengarna tillbaka? Hur korkad är du egentligen? På en skala mellan ett och tio?

Den andra motstridiga känslan var att jag skulle ha tillbaka mina pengar utan någon som helst diskussion. Allt enligt normal affärssed - med eller utan semantik. Avbokningsrätt innebär rätt av avboka en resa och få pengar tillbaka. Punkt. Slut.

– Du har kanske inte förstått vad våra villkor innebär, försökte den unge säljaren. Nu med ett röstläge som antydde att han sneglat på mitt personnummer och insett att han talade med en pensionär, förhoppningsvis drabbad av senilitet. Han lät lätt lismande. Långsamt. Mycket artikulerat: v-a-d v-å-r-a v-i-l-l-k-o-r i-n-n-e-b-ä-r.

– Jag begriper mycket väl vad du anser att dina jämrans villkor innebär, väste jag ormlikt tillbaka. Men det skulle aldrig falla mig in att acceptera någon annan tolkning än den i ordets rätta mening uppenbara. Jag utgår ifrån att mina pengar med omedelbar verkan sätts tillbaka till mitt personkonto.

– Ja, ja suckade den unge mannen uppgivet. För den här gången då. Ett undantag.

– Inte alls, sa jag. Tvärtom en självklarhet om ordet avbokningsbar ska ha någon mening. Och vad gäller ordet återköpsvärde, så utgår jag ifrån att det med omedelbar verkan förpassas till närmaste soptipp för språkliga sopor.

Man kan i varje fall hoppas.

No comments: