Tuesday, August 12, 2008

Om två stycken Kerstin som jag känner


Den ena Kerstin bor i en gammal kvarn, den andra i en gammal lanthandel. Den ena är i femtioårsåldern. Den andra har fyllt 84. Den ena är kulturjournalist på radion, den andra har förmedlat konst hela sitt vuxna liv, dels som hustru till en konstnär, del som medarbetare på ett stort konstförmedlingsföretag. De är inte lika det minsta, men båda är skärpta, roliga och känsliga kvinnor med den inre radarn i ständig rörelse mot omvärlden.

No comments: